Getting Around Taiwan

Taipei Bus 965 from Ximen to Jiufen

[รีวิวไต้หวัน] ตอนที่ 181 : Taipei Bus No.965 เส้นทางใหม่จากซีเหมิน (Ximen) สู่จิ่วเฟิ่น (Jiufen)

1000milesadmin - September 19, 2018

[รีวิวไต้หวัน] ตอนที่ 178 : Update!!! วิธีจองตั๋วรถไฟไต้หวันทางออนไลน์อย่างง่าย

1000milesadmin - September 14, 2018
Taiwan Tourist Shuttle

[รีวิวไต้หวัน] ตอนที่ 172 : Taiwan Tourist Shuttle ลดค่าโดยสาร 50%

1000milesadmin - July 9, 2018
THSR PASS Taiwan

[รีวิวไต้หวัน] ตอนที่ 166 : THSR PASS พาสเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงของไต้หวัน

1000milesadmin - June 22, 2018
From HSR Taoyuan to Taoyuan Airport

[รีวิวไต้หวัน] ตอนที่ 155 : วิธีการเดินทางระหว่างสถานีรถไฟความเร็วสูงเถาหยวน (HSR Taoyuan) และสนามบินเถาหยวน

1000milesadmin - March 6, 2018
In Town Check-in at Taipei

[รีวิวไต้หวัน] ตอนที่ 138 : In Town Check-in at Taipei เช็กอินล่วงหน้าก่อนไปสนามบิน

1000milesadmin - December 6, 2017
Hello Kitty Express Train

[รีวิวไต้หวัน] ตอนที่ 131 : Hello Kitty Express Train ขบวนรถไฟสายมุ้งมิ้งแห่งไต้หวัน

1000milesadmin - November 13, 2017
Taiwan Immigration

[รีวิวไต้หวัน] ตอนที่ 129 : เตรียมพร้อมก่อนผ่าน ตม.ไต้หวัน

1000milesadmin - October 20, 2017
From Taoyuan Airport to Taipei

[รีวิวไต้หวัน] ตอนที่ 128 : วิธีเดินทางระหว่างสนามบินเถาหยวน – ไทเป และเมืองอื่นๆ

1000milesadmin - October 13, 2017
Taipei MRT

[รีวิวไต้หวัน] ตอนที่ 115 : รถไฟฟ้าไทเป (Taipei MRT) เที่ยวสุดท้ายกี่โมง?

1000milesadmin - August 27, 2017