Taiwan Online Arrival Card

[รีวิวไต้หวัน] ตอนที่ 227 : UPDATE!!! การกรอกใบขาเข้าไต้หวันทางออนไลน์ กรณียกเว้นวีซ่า

October 2, 2019 101377 0 0

ไต้หวันประกาศขยายเวลายกเว้นวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทย

 ตั้งแต่ถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2567

โดยอยู่ไต้หวันได้ไม่เกิน 14 วัน

Taiwan Free Visa

เงื่อนไขสำหรับการยกเว้นวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยนั้น

เฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดินทาง (Passport) ธรรมดา

ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนเท่านั้น 

หนังสือเดินทางข้าราชการ หรือแบบอื่นๆ นั้น ยังคงต้องขอวีซ่าตามปกติ

Thailand Passport
Thailand Passport

แม้คนไทยจะเข้าไต้หวันแบบไม่ต้องขอวีซ่าแล้ว

แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องทำ คือ

กรอกใบขาเข้าไต้หวัน (Taiwan Arrival Card)

ซึ่งจะกรอกทางออนไลน์ (online) หรือกรอกในกระดาษก็ได้

กรอกล่วงหน้าได้นานสูงสุด 30 วันก่อนเดินทาง

หรืออย่างช้าก่อนขึ้นเครื่องไปจากเมืองไทย

หากกรอกข้อมูลผิด สามารถกรอกใหม่อีกครั้งได้เลย

***กรอกใหม่ได้เรื่อยๆ จนกว่าข้อมูลจะถูกต้องทั้งหมด***

ผู้ที่ต้องกรอกบัตรขาเข้า (Online Arrival Card) คือ

1. ชาวต่างชาติที่ไม่มี ROC (ไต้หวัน) หนังสือรับรองการมีถิ่นที่อยู่, บัตรประจำตัวคณะผู้แทนทางการฑูต หรือวีซ่าแบบพำนักอาศัยระยะยาวหรือถาวร (Resident Visa)

2. ผู้ที่ถือสัญชาติจีน โดยมีวีซ่าเดินทางเข้าออกหลายครั้งและมาด้วยจุดประสงค์การท่องเที่ยว

3. ผู้ที่พำนักอาศัยในฮ่องกงหรือมาเก๊า โดยมีวีซ่าแบบเข้าครั้งเดียวหรือเข้าออกหลายครั้ง ยกเว้นผู้ที่เดินทางเข้าไต้หวันด้วยการขออนุญาตเข้าผ่านทางออนไลน์ (online entry permit), landing entry permit หรือ ROC (ไต้หวัน) หนังสือรับรองการมีถิ่นที่อยู่

4. ชาติที่ไม่มีทะเบียนบ้าน หรือไม่มี ROC (ไต้หวัน) หนังสือรับรองการมีถิ่นที่อยู่

Thailand Passport
Thailand Passport

ทางไต้หวันเปลี่ยนเว็บไซต์สำหรับกรอกใบขาเข้าทางออนไลน์ใหม่แล้ว

 คลิกที่ลิงก์นี้แล้วกรอกข้อมูลตามขั้นตอนได้เลย

http://bit.ly/taiwan_online_arrival_card

ต้องกรอกข้อมูลทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะคะ

Taiwan Online Arrival Card

สำหรับคนไทย จะได้รับการยกเว้นวีซ่าไต้หวัน

เฉพาะเดินทางไปท่องเที่ยวเท่านั้น

หากเข้าไต้หวันเพื่อธุรกิจ หรือกิจกรรมอื่นๆ ยังต้องขอวีซ่าตามปกตินะคะ

กรณียกเว้นวีซ่า

ในช่อง Visa Type (ประเภทวีซ่า) ให้เลือก Visa-Exempt

และ Visa No. (เลขที่วีซ่า) ให้เว้นช่องว่างเอาไว้ ไม่ต้องใส่อะไรเลย

ใบขาเข้าไต้หวัน
Taiwan Online Arrival Card

Expect Arrival Flight  ให้ใส่เที่ยวบินจากไทยไปไต้หวัน

เช่น IT506 (Tiger Air) / CI834 , CI832 , CI836 (China Airlines) /

TG634 , TG632 , TG636 (Thai Airways)

BR076 , BR068 , BR212 (EVA Air)

*ไม่ต้องใส่ชื่อสายการบิน

ตรงช่อง Expect Arrival Date คือ ไปถึงไต้หวันวันไหน ก็ใส่วันที่นั้น

เช่น ออกจากเมืองไทยตอน 2 ทุ่มของวันที่ 1 ไปถึงเที่ยงคืนกว่าๆ ของวันที่ 2

ก็ให้ใส่วันที่ 2 เพราะเลยเวลา 24.00 น. ของวันที่ 1 เปลี่ยนเป็นวันใหม่ของวันที่ 2 ไปแล้ว

Intended Departure Date คือ วันที่เดินทางออกจากไต้หวัน

Intended Departure Flight คือ เที่ยวบินที่เดินทางออกจากไต้หวัน

ตรงช่อง Purpose of Visit ให้เลือก Sightseeing

Occupation คือ อาชีพ (เลือกใส่ตามลิสต์ที่มีอยู่ได้เลย)

Taiwan Online Arrival Card

ตรงช่อง Home Address (ที่อยู่) ใส่แค่ “Thailand” ก็พอ ไม่ต้องใส่ที่อยู่ทั้งหมด

ตรงส่วนของที่อยู่ Residential Address or Hotel Name in Taiwan

หากเข้าพักหลายๆ เมืองในไต้หวัน ให้เลือกใส่เมืองใดเมืองหนึ่งก็พอ

แต่ต้องเป็นโรงแรมที่เข้าพักจริงๆ เท่านั้น

เพราะหาก ตม. ตรวจสอบแล้วไม่พบข้อมูล อาจโดนปฏิเสธเข้าเมืองได้

สำหรับคนที่พัก airbnb ให้เลือก “Residential Address” 

แล้วใส่ที่อยู่ตามที่ host ส่งมาได้เลย ไม่ต้องระบุว่าเป็น airbnb

Taiwan Online Arrival Card

Cell Phone Number (หมายเลขโทรศัพท์มือถือ) ให้ใส่เบอร์มือถือที่ไทยได้เลย

E-mail เพื่อรับอีเมล์รับการยืนยันที่ได้ลงใบขาเข้าทางออนไลน์เอาไว้

อย่าลืมใส่ Verification Code (รหัสยืนยัน) ให้ตรงกับตัวเลขทางด้านขวามือ

และตรวจสอบข้อมูลข้างล่างว่าถูกต้องทั้งหมดหรือไม่

หากมีข้อผิดพลาด ให้คลิกที่ “PREV” เพื่อกลับไปแก้ไข

Taiwan Online Arrival Card

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนทุกขั้นตอนแล้ว

จะมีคำว่า “Apply Success!!” ขึ้นมา

แสดงว่า เราได้ทำการกรอกใบขาเข้าทางออนไลน์สำเร็จแล้ว

ถ้าไม่มีคำนี้ขึ้นมา แสดงว่าข้อมูลยังไม่อยู่ในระบบ

และพอไปถึงด่าน ตม. เจ้าหน้าที่จะค้นหาข้อมูลไม่เจอนะคะ

Taiwan Online Arrival Card

เมื่อกด “OK” ก็จะมีการยืนยันอีกครั้งว่า ทางระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

ไม่ต้องพิมพ์หรือปริ้นท์อะไรออกมานะ

พอไปถึงไต้หวัน ก็เข้าแถว รอผ่าน ตม. ที่ช่องปกติ

และยื่นหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตให้ทาง ตม. เท่านั้นพอ

ถ้าเจ้าหน้าที่ถามถึงใบขาเข้า ก็บอกว่า “online” แค่นี้ก็รู้กันแล้ว

ส่วนขาออกจากไต้หวัน ไม่ต้องกรอกเอกสารใดๆ ทั้งสิ้นค่ะ

เดินตัวปลิวพร้อมหนังสือเดินทางผ่านด่าน ตม. ได้เลย

ไม่ว่าจะกรอกใบขาเข้าทางออนไลน์ หรือในกระดาษ

ก็เดินเข้าช่องปกติเหมือนกันนะคะ

ไม่มีช่องพิเศษ สำหรับคนที่กรอกออนไลน์มาค่ะ

หากไม่สะดวกกรอกใบขาเข้าไต้หวันทางออนไลน์ (Taiwan Online Arrival Card) หรือกลัวว่ากรอกทางออนไลน์ไปแล้วจะมีปัญหา กลัว ตม. หาข้อมูลไม่เจอ (ซึ่งโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากๆๆๆๆๆๆๆๆ) จะกรอกในกระดาษก็ได้เช่นกัน ซึ่งจะมีแจกตอนขึ้นเครื่องบิน หรือถ้าไม่ได้รับแจก ตอนที่บินมาถึงไต้หวันแล้ว จะมีเคาน์เตอร์ที่วางใบขาเข้าเอาไว้ พร้อมปากกา และแว่นสายตายาว ให้แวะมาเขียนใบขาเข้าให้เรียบร้อยก่อนไปต่อแถวผ่าน ตม.

Taiwan Arrival Card ใบขาเข้าไต้หวัน

ส่วนคนที่ไปไต้หวันบ่อยๆ ถึง 3 ครั้งภายใน 1 ปี (วันชนวัน) อย่าลืมไปลงทะเบียนเพื่อผ่านตม.แบบคนพิเศษ Speedy Immigration Inspection นะคะ จะได้ไม่ต้องต่อแถวที่ช่องปกตินาน 

ส่วนวิธีการลงทะเบียนนั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์นี้ค่ะ

[รีวิวไต้หวัน] ตอนที่ 100 : ผ่าน ตม.ไต้หวัน แบบคนพิเศษ (Speedy Immigration Inspection)

Taiwan Speedy Immigration
Taiwan Speedy Immigration

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ในไต้หวันเพิ่มเติมได้จากลิงก์ข้างล่างนี้ค่ะ

แล้วพบกันใหม่กับการเดินทางสะสมไมล์ต่อไปของเรานะคะ

..หนึ่งพันไมล์..

2019.10.02

Tags: 1000Miles, 1000MilesJourney, All About Taiwan, Arrival Card, online arrival card, Review Taipei, Review Taiwan, Taipei, Taipei Main Station, Taiwan, taiwan arrival card, Taiwan Online Arrival Card, Taoyuan Airport, การกรอกใบตม.ไต้หวัน, ตม.ไต้หวัน, ตม.ไต้หวัน online, ตม.ไต้หวัน ออนไลน์, ที่เที่ยวไต้หวัน, ที่เที่ยวไทเป, ประเทศไต้หวัน, ฟรีวีซ่าไต้หวัน, ยกเว้นวีซ่าไต้หวัน, รีวิวไต้หวัน, รีวิวไทเป, หนึ่งพันไมล์, เที่ยวไต้หวัน, เที่ยวไต้หวันง่ายมาก, เที่ยวไทเป, เมืองไทเป, ใบ ตม. ไต้หวัน, ใบขาเข้าออนไลน์, ใบขาเข้าไต้หวัน, ไต้หวัน, ไต้หวันฟรีวีซ่า, ไต้หวันยกเว้นวีซ่า, ไทเป Categories: Around Taiwan, Getting Around Taiwan
share TWEET PIN IT SHARE
Related Posts