BLOG

บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง ไต้หวัน

[รีวิวไต้หวัน] ตอนที่ 230 : Bear One Yakiniku ปิ้งย่างเจ้าดังย่านซีเหมินติง (Ximending)

November 1, 2019 25912 0 0
Miaokou Night Market Taiwan

[รีวิวไต้หวัน] ตอนที่ 229 : Miaokou Night Market ตลาดกลางคืนเก่าแก่ของไต้หวัน

October 31, 2019 7454 0 0
Taiwan Online Arrival Card

[รีวิวไต้หวัน] ตอนที่ 227 : UPDATE!!! การกรอกใบขาเข้าไต้หวันทางออนไลน์ กรณียกเว้นวีซ่า

October 2, 2019 87209 0 0
Takao 1972 ชาบูหม้อเดี่ยว

[รีวิวไต้หวัน] ตอนที่ 226 : TAKAO1972 กินชาบูคนเดียวไม่ง้อใคร

September 28, 2019 9558 0 0
Tamsui ตั้นสุ่ย

[รีวิวไต้หวัน] ตอนที่ 225 : Tamsui (ตั้นสุ่ย) เมืองท่าโรแมนติค

September 24, 2019 40020 0 0
Taoyuan MRT and Taipei MRT

[รีวิวไต้หวัน] ตอนที่ 224 : การเดินทางระหว่าง Taoyuan MRT และ Taipei MRT

September 17, 2019 29883 0 0
Top Seafood ปลาดิบยืนกิน

[รีวิวไต้หวัน] ตอนที่ 220 : ปลาดิบยืนกิน ร้าน Top Seafood ไทเป

August 25, 2019 17121 0 0
เกี๊ยวคำโต Yang Ji Big Dumpling

[รีวิวไต้หวัน] ตอนที่ 215 : เกี๊ยวคำโต Yang Yi Big Dumpling

July 11, 2019 12016 0 0
วิธีการนับระยะเวลาอยู่ในไต้หวัน

[รีวิวไต้หวัน] ตอนที่ 213 : วิธีการนับระยะเวลาอยู่ในไต้หวัน

July 5, 2019 11152 0 0
หมูกรอบ วัดหลงซาน

[รีวิวไต้หวัน] ตอนที่ 211 : หมูกรอบในตำนาน Zhouji Meat Porridge ใกล้วัดหลงซาน

June 13, 2019 52596 0 0