About 1000Miles

อยากรู้จัก “หนึ่งพันไมล์” มากขึ้นมั้ยคะ?

 1000MilesJourneyprofile

“หนึ่งพันไมล์” นามแฝงของสาวโรงงาน

ผู้ตกหลุมรักการเดินทางตั้งแต่ทริปแรกในชีวิต

เงินเดือน เงินเก็บ และเงินมรดกถูกนำมาจัดสรรเป็นกองทุนเพื่อท่องเที่ยว

เธอผู้มีอุดมการณ์อันแน่วแน่…

“ไม่ต้องรอเพื่อน”       “ไม่ต้องรอรวย”      “ไม่ต้องรอแก่”

ก็สามารถออกไปหาประสบการณ์ได้ เพราะ

“โลกมีไว้ให้เราเดินทาง”

 

ระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา เธอมีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยวไปหลายประเทศ

แต่ในที่สุดก็มาหลงกลมนต์เสน่ห์ของประเทศไต้หวัน

จนอยากจะชวนให้ใครๆ มาหลงรัก และหลงใหล

ความเป็นไต้หวัน (Taiwan is Taiwan) ด้วยกัน

จึงได้ก่อร่างสร้างเป็นเว็บไซด์ และแฟนเพจ

1000MilesJoueney (หนึ่งพันไมล์เจอร์นี่) ขึ้นมา

1000MilesJourney

1000MilesJourney

ตามมาเที่ยว และสะสมไมล์ไปพร้อมๆ กันนะคะ

 

Contact 1000Miles (หนึ่งพันไมล์)

Website : www.1000MilesJourney.com

Facebook : www.facebook.com/1000MilesJourney

LINE & IG : @1000MilesJourney

Twitter : @1000MilesFC

E-mail : thaniyapt@gmail.com